Teklifinizi anlayın

Çalışan katmanı

Çalışanların, bakmakla yükümlü olunan herhangi bir kişinin kayıtlı olup olmadığına göre sınıflandırılması. Örneğin, yalnızca kendileri kaydolan çalışanlar, kendilerini ve eşini kaydettiren çalışanlardan farklı bir katmanda yer alır.

Aylık prim eşdeğerleri

Tüm idari ücretler dahil, çalışanlarınız tarafından gerçekleştirilen geçerli işlemlerin tahmini toplamını kapsayacak şekilde bütçelenen tutar.

Toplam tahmini yıllık plan maliyeti

Kaydın tüm plan yılı için aynı kaldığı varsayımıyla, çalışanlarınıza ilgili yardımı sunmak için ödeyeceğiniz tahmini toplam maliyet. Prim eşdeğerlerinin beklenen kayıtla çarpılmasıyla hesaplanır. Bu tahmin, işveren için toplam maliyeti azaltabilecek çalışan katkı paylarını hesaba katmaz.

Üyenin cebinden çıkacak toplam tahmini maliyet

Seçtiğiniz plan tasarımına göre, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ceplerinden ödeyecekleri yıllık tahmini maliyet. Söz konusu maliyet, plan tipine, üyelerin bulundukları bölgedeki ürün ve hizmetlere ilişkin maliyetlere ve o bölgedeki tipik kullanıma göre hesaplanır. Uygulanabilir her türlü tenzili muafiyeti, sağlık ödemesini, ortak sigortayı ve üyelerin yıllık maksimumlarını aşma olasılığını hesaba katar.