Raporlama

Kayıtlı üyeleri indirin

Kayıtlar, Üyeler bölümünden yönetilir. Bugüne kadar yardımlara kayıtlı tüm çalışanların listesini indirmek için, Eylemler öğesini ve ardından Listeyi Dışa Aktar'ı seçin.

Ayrıntılı fatura raporu

Level, kayıtlı her çalışan için işlem finansmanı ve yönetim ücretleri dahil olmak üzere, her faturaya ek olarak ayrıntılı bir fatura raporu sunar. Raporu Faturalar bölümünden indirebilirsiniz. Kayıt dosyası kapsamında verilen raporlarda, çalışan kimliği ve departmanı dahil ek bilgiler de mevcuttur.

Aylık özet

Level, bütçeye göre gerçekleşen harcama kıyaslaması dahil olmak üzere, çalışanlarınızın kullanımına ilişkin aylık bir özet sunar. Bu raporu görüntülemek için Raporlar bölümüne giderek Dosyalar öğesini seçin.

Bordro raporu

Level, Vergilendirilebilir Fonlar için, emsal geliri bordro sistemlerine eklemenize yardımcı olmak için aylık bir bordro raporu sunar. Bordro raporunuzu görmek için Raporlar bölümüne giderek Dosyalar öğesini seçin.

Analizler

Analizler, çalışanlarınızın yardımlarını nasıl kullandığına dair size önemli ve uygulanabilir veriler sunar. Analizleri Raporlar bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Analizler ile, kümülatif plan harcamasınana göre bütçe karşılaştırmasını, Level ağı aracılığıyla üye tasarruflarını, plana göre üye maliyetleri karşılaştırmasını, plan ve plan yılına göre üye kullanım analizlerini takip edebilirsiniz.

Analizler kapsamındaki işlem verileri, yapılan hareketler işleme alındıkça günlük olarak güncellenir. Bütçe verileri ayda bir güncellenir (örneğin, Şubat ayının başında bütçe, Ocak + Şubat bütçelerinin toplamını içerecek şekilde güncellenir).